Eğitim, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları, çevre ve ekoloji alanlarındaki sorunlara çözüm sunan projeniz varsa, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile desteğiniz de var!

Cumhuriyetin 100. yılında projelerinizle “Birlikte İyileşiyoruz!”

Başvuru dönemi sona erdi. Desteklenen projeleri incelemek için tıklayın.

Sürdürülebilir bir dünya inşası için sosyal faydayı merkeze alan ve toplumsal dönüşümlere aracılık eden projeleri, kapasitelerini geliştirmek üzere destekliyoruz.

+Detaylı Bilgi

Deprem bölgesinde eğitimin sürekliliğine katkı sağlayacak projelerinizi destekliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında projelerinizle “Birlikte İyileşiyoruz!”

+Detaylı Bilgi

Deprem bölgesinde eşitsizliklerin azaltılması için projelerinizi destekliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında projelerinizle “Birlikte İyileşiyoruz!”

+Detaylı Bilgi

Deprem bölgesine yönelik geçim kaynakları ve iş olanakları yaratan projelerinizi destekliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında projelerinizle “Birlikte İyileşiyoruz!”

+Detaylı Bilgi

Deprem bölgesinde oluşan çevresel ve ekolojik sorunlara çözüm sunacak projelerinizi destekliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında projelerinizle “Birlikte İyileşiyoruz!”

+Detaylı Bilgi

Program, depremden etkilenen şehirlerde insan haklarını ve sürdürülebilir kalkınmayı odak alan yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak projeler kapsamında; geçim kaynakları ve istihdam olanakları yaratma, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı afet yönetimi planlaması ve güçlendirme çalışmaları, sağlık haklarına erişimin kolaylaştırılması, çevre ve ekolojinin korunması, nitelikli eğitim desteği sağlanması, engellilik ve erişilebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması temalarındaki çalışmaları destekler.
Depremden etkilenen bir coğrafyanın ve yaşamın toparlanması için hak odaklı bir dayanışmanın ve birlikte iyileşmenin gücüne inanıyoruz. Deprem bölgesindeki yaşamın, yeniden ve kolektif bir şekilde inşa edilmesi sürecindeki bu uzun yolda, proje ekiplerine eşlik ediyoruz.

2. DÖNEM DESTEKLENEN PROJELER

Uğur Mursaloğlu & Çiğdem Bozoğulları

Çiftçiden Eve

Dijital alışveriş platformu ile deprem bölgesindeki üreticilerin ürünlerini, tüketici ile buluşturarak kırsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor.

Serim Yarar & Seben Dayı

Erişilebilir Her Şey

Deprem bölgesindeki karar alıcıları, erişilebilir kentler tasarlamaya yönelik kamuoyu oluşturacak harekete geçirecek bir iletişim kampanyası yürütmeye odaklanıyor.

Ayşe Kaşıkırık

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı

Deprem bölgesindeki kadınlara kapasite geliştirme ve liderlik desteği sunarak kadınlarla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı afet politikaları oluşturmayı ve kadınları güçlendirmeyi hedefliyor.

Kevser Özcan

Sağlık Hakkı Derneği

Deprem bölgesindeki kadınların, üreme sağlığı problemlerinin çözümüne ilişkin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak üzere bir elçi mekanizması inşa etmeyi amaçlıyor.

Sorularınız için
programs.istanbul@impacthub.net adresine, konu bölümüne “Sürdürülebilir Fayda Programı” ifadesini ekleyerek, mail atabilirsiniz.